Kategorie: Nástěnka

Lesní zákon


Lesní zákon je soubor pravidel, jak se chovat v lese, co se tam smí a co naopak ne.
Pod lesní zákon spadá mnoho věcí, ale pro nás teď bude stačit vědět základních 10 :)


1. Můžu v ČR volně chodit po lese, aniž bych dostal pokutu?
Ano, v ČR je do lesa je volný vstup, pokud nejsou výjimečné údálosti (nebezpečí pádu stromů, aj.). Les může být státní, ale i soukromý a do toho může majitel vstup omezit.


2. Když se ke mně přiblíží zvířátko, můžu začít křičet, abych ho vyplašil?
Ne, živočichové se už tak lidí bojí, takže není důvod křičet. Narušoval by se tak klid v lese. V lese se tedy pohybujeme tiše, po cestách a stezkách a ideálně oblečeni do tlumených (přírodních) barev.


3. Jak je to s lesními plody? Smím je sbírat? Kolik? A prodávat?
Sbírat lesní plody se v ČR smí, ale pouze pro osobní použití, tedy ne na prodej.


4. Můžu se probíhat lesní školkou, a sebrat si odtamtud semenáček (malý stromek)?
Ne, do lesní školky (ohraničené území s malými vysázenými stromečky) je vstup omezený a vyzvedávat semenáčky je zakázáno.


5. Můžu kácet stromy na dřevo? A koho se mám kdyžtaj zeptat?
Můžeš si sbírat dřevo "na zem padlé", to jsou větve přibližně do 5 cm v průměru, jinak je třeba zeptat se majitele nebo (když je to státní les) hajného.


6. Když jsem v parku nebo chráněné oblasti, můžu se procházet kam chci?
Ne, musíš jít po cestách a stezkách.


7. Můžu zapalovat oheň v lese?
Pouze na vyznačených místech. Jinak se musí dělat oheň min. 100 metrů od lesa, v chráněném ohništi (ohraničeném kameny) a ne na kořenech a písku (oheň by se mohl prodoutnat několik metrů dál). Pak je nutno vše řádně zahasit a uklidit.


8. Kde můžu přespat?
V chráněných územích a parcích jsou oficiální tábořiště, jinde, pokud po sobě nezanecháš nepořádek, prakticky kdekoli, ale je důležité uvést místo do původního stavu. Oheň pak rozdělávej pouze na místech k tomu určených.


9. Jak je to s odpadky? Co můžu v lese nechat?
Nic. Co si přineseš, to si odnes, nechávat zde cokoli je znečišťování lesa. Výjimkou jsou čistě organické odpady (třeba ohryzek od jablka), ty zde můžeš zahrabat.


10. Když uvidím na zemi zviřátko, můžu si ho vzít domů?
Ne, nesahat! Živočichy takto neohrožujeme, mláďata často pouze čekají na své rodiče a kdybychom se jich dotkli, už by se pro ně nevrátili. Něco jiného jsou viditelně poraněná zvířata (např. ptáci), ti se mohou hlásit na nejbližší záchranné stanici.